จังหวัดเชียงรายเชิญร่วม ซ้อมปั่น BIKE FOR DAD และร่วมแถลงข่าว ปั่นเพื่อพ่อ ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558

จังหวัดเชียงรายเชิญร่วม ซ้อมปั่น BIKE FOR DAD ตามเวลาจริง และร่วมแถลงข่าว ปั่นเพื่อพ่อ ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบ ในเวลา 14.00 น. และ เริ่มซ้อมปั่นตามเส้นทาง ศิริมงคล พร้อมกันเวลา 15.00 น. ตามเส้นทาง 29.9 ก.ม. และเส้นทางใกล้ 9.9 ก.ม.

      เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และแถลงการเตรียมความพร้อม  ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงรายได้รณรงค์ร่วมกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 พรรษา  ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558   โดยจะมีการแถลงข่าว และ ซ้อมปั่นครั้งที่ 1  วันอาทิตย์ที่ 22  พฤศจิกายน 2558   และซ้อมปั่นใหญ่  วันอาทิตย์ที่ 29  พฤศจิกายน 2558 

--------------------------------------------------------------------------------


โดย : Mr.Pipop Injun