Hongya Maechan Run for Help ครั้งที่ 1

.....โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล : 43 Years Hong Ya Maechan Run for Help ๒๐๑๙ ครั้งที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันครบรอบ ๔๓ ปีการก่อตั้งโรงพยาบาลแม่จัน และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายเดิน-วิ่ง ทั้งนี้ยังรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ทางโรงพยาบาลจะนำไปจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน

วัตถุประสงค์

ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเดิน-วิ่ง
ระดมทุนสมทบในการซื้อกล้องส่องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope) เพื่อใช้ในการส่อง ตรวจวินิจฉัยโรคทางลำไส้ใหญ่ และช่วยในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ระยะเบื้องต้นได้
เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๓ ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลแม่จัน
  กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป บุคลากรทีมสุขภาพ จำนวน  2,000 คน


กติกาการจัดกิจกรรม

กติกาของกิจกรรมสอดคล้องกับกฎหมาย
นอกจากกติกาของกิจกรรมแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขัน และกติกาในการสมัคร
ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้:
- ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดกิจกรรมจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

- การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

              - การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดกิจกรรมควบคุมไม่ได้

เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดกิจกรรม ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน
ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดกิจกรรมและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน
 นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดกิจกรรมทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
  ผู้จัดกิจกรรมคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร และจะจัดการข้อมูลโดยคำนึงถึงประเด็นนี้
กติกาการแข่งขัน

ต้องมาถึงจุดปล่อยตัวก่อนเวลาปล่อยตัวตามประเภทระยะทางที่สมัคร
ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน ๑๕ นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
ต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ที่หน้าอกให้เห็นได้อย่างชัดเจน  ผู้จัดกิจกรรมไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย
ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด
จุดเช็คพ้อยท์ (Check Point) คือ นักวิ่งได้ผ่านครบทุกเช็คพ้อยท์ที่วางไว้ตลอดเส้นทางกรณีที่ไม่ผ่านอันใดอันหนึ่ง นักวิ่งได้รับสัญลักษณ์ตามเช็คพ้อยท์ไม่ครบที่แจกระหว่างเส้นทาง หมายถึง นักวิ่งวิ่งไม่ครบเส้นทาง และถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
การช่วยเหลือนักวิ่ง สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักวิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน
ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น
ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง  ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ  โฆษณาสินค้า  โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
การตัดสินใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) โดยใช้ชิพในการจับเวลา ...
นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องมีชื่อ นามสกุลและข้อมูลส่วนตัวตรงกับข้อมูลที่ระบุบนหมายเลขวิ่งเท่านั้น
กติกาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้จะอ้างตามกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
การให้บริการระหว่างการแข่งขัน
บริการจุดน้ำดื่มและเกลือแร่ ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
ซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเข้าเส้นชัย
สถานที่จอดรถใกล้จุดจัดกิจกรรม
บริการรับฝากของสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ในเช้าวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒
มีแพทย์ พยาบาล พร้อมรถพยาบาลคอยดูแลตลอดการแข่งขัน

<<ตรวจรายชื่อ>>   

 


โดย : Mr.Pipop Injun