ขอเชิญชาวเชียงรายร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

........วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ขอเชิญชาวเชียงรายร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ร่วมกันในโอกาสเดียวกันกัยพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” กรุงเทพมหานคร ในส่วนจังหวัดเชียงราย กำหนดให้มีขบวนปั่นจักรยานประมาณ จำนวน10,000 คน โดยแบ่งเป็นสองเส้นทางตือ เส้นทาง A ระยะ 29 กิโลเมตร และ เส้นทาง B ระยะ 10 กิโลเมตร

..........ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

..........จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน“Bike อุ่นไอรัก” ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ  ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

เส้นทาง A ระยะ 29 กิโลเมตร
 


เส้นทาง B ระยะ 10 กิโลเมตร
 

 

    โดยสามารถติดตามข่าวสารของจังหวัดเชียงรายได้ที่

http://bikeunairak.chiangrai.net


โดย : Mr.Pipop Injun