กิจกรรมการปั่นจักรยาน “Bike for chiangrai game”

..... เชิญชวนพี่น้องประชาชน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน “Bike for chiangrai game” ในวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม  2561 เวลา 06.00-10.30 น (ปล่อยตัวเวลา 08.00 น. ) จุดปล่อยตัว และ เส้นชัย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

           
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”

เส้นทาง แบ่งเป็น 3 ระยะทาง
- เส้นทาง A ระยะทาง 52 กม.
- เส้นทาง B ระยะทาง 42 กม.
- เส้นทาง c ระยะทาง 11 กม.

ติดต่อประสานงานได้ที่
1 เวบไซค์ / เฟสบุ๊ค / ไลน์ ของเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย 
2 คุณจิตติมา ID LINE = jittimajj
3. สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-713004

ค่าสมัคร 600 บาท  ได้รับการบริการ ดังนี้ 
- เสื้อจักรยาน Bike for chiangrai game จำนวน 1 ตัว
- อาหารเช้า อาหารว่างเครื่องดื่ม
- การบริการด้านการจราจร และ ความปลอดภัย ตลอดเส้นทาง

 

<<สมัครปั่น>> 
<<ตรวจรายชื่อ>>   
<<แจ้งชำระเงิน>>

 

 

<<สมัครปั่น>> 
<<ตรวจรายชื่อ>>   
<<แจ้งชำระเงิน>>

 


โดย : Mr.Pipop Injun