ภูอานม้าใจเกินร้อย ครั้งที่ 3

กำหนดการแข่งขันจักรยาน “ภูอานม้าใจเกินร้อย ครั้งที่ 3” (ลาดยางตลอดเส้นทางการแข่งขัน ระยะทาง 35 กิโลเมตร) กำหนดการแข่งขัน กำหนดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.40 น. พิธีเปิดการแข่งขัน ณ เทศบาลฝายกวาง เวลา 08.00 น. เคารพธงชาติ เริ่มปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรุ่น เวลา 11.00 น. พิธีมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรุ่น ที่เส้นชัย บริเวณลานจอดรถภูอานม้า  เวลา 12.00 น. พิธีปิดการแข่งขัน - ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหารกลางวันการสมัครและการบริการ
1. การรับสมัคร
- รับสมัครล่วงหน้าทาง Line , Facebook , Thaimtb.com โดย ผู้สมัครที่สมัครและโอนเงิน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 จะได้รับเสื้อปั่นจักรยานที่ระลึก 
2. ค่าสมัคร 450 บาท ทุกรุ่น ท่านที่สมัครทาง Online สามารถโอนเงินค่าสมัคร 
ตามหมายเลขบัญชีที่แจ้งไว้ด้านล่าง และส่งหลักฐานการโอนเงินให้ทางผู้จัดทราบ ตามช่องทางที่สมัคร

ลงทะเบียนออนไลน์
https://sites.google.com/site/phuxanma3 ... rab-smakhr

ลงทะเบียนผ่านไลน์
รูปภาพ

3. ผู้สมัครเข้าแข่งขันที่ติดอันดับ 1 – 10 ในแต่ละรุ่น จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศตามลำดับ ทั้งนี้ ท่านที่ได้รับโล่อันดับ 1 - 10 ทางผู้จัดขอตัดสิทธิ์ในการรับโล่เกียรติยศผู้พิชิต
4. ท่านที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ถ้าไม่ติดอันดับ 1 – 10 ในแต่ละรุ่น จะได้รับโล่เกียรติยศผู้พิชิตทุกท่าน
5. บริการอาหารเช้า (ข้าวต้ม ผลไม้ตามฤดูกาล น้ำดื่ม) บริการอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง น้ำดื่ม) ฟรี
6. มีจุดบริการน้ำดื่มตามเส้นทางการแข่งขัน 4 จุด 
7. มีการจัดเตรียมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีผู้ดุแลความปลอดภัยเส้นทาง และมีรถบริการปิดท้ายขบวนผู้เข้าแข่งขันตลอดเส้นทาง (มีรถบริการกลับจุดสตาร์ท)
9. มีสถานที่กางเต็นท์นอนสำหรับผู้เข้าแข่งขัน ที่เทศบาลฝายกวาง

ประเภทการแข่งขัน 
จักรยานเสือภูเขา ชาย 9 รุ่น - หญิง 4 รุ่น และจักรยานเสือหมอบ 3 รุ่น ดังนี้

A1. รุ่น ทั่วไป ชาย
A2. รุ่น ชายอายุ 30 – 34 ปี
A3. รุ่น ชายอายุ 35 – 39 ปี
A4. รุ่น ชายอายุ 40 – 44 ปี
A5. รุ่น ชายอายุ 45 – 49 ปี
A6. รุ่น ชายอายุ 50 – 54 ปี
A7. รุ่น ชายอายุ 55 – 59 ปี
A8. รุ่น ชายอายุ 60 ปี ขึ้นไป
A9. รุ่น ชาย น้ำหนัก 85 กก. ขึ้นไป (ไม่กำหนดอายุ)

B1. รุ่น ทั่วไป หญิง
B2. รุ่น หญิง อายุ 30 – 39 ปี 
B3. รุ่น หญิง อายุ 40 – 49 ปี
B4. รุ่น หญิง อายุ 50 ปี ขึ้นไป

R1. จักรยานเสือหมอบ ชายทั่วไป
R2. จักรยานเสือหมอบ ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป
R3. จักรยานเสือหมอบ หญิงทั่วไป

C1. รุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย ระยะทาง 29 กิโลเมตร เข้าเส้นชัยที่โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการจัดลำดับ รับผู้สมัครทุกเพศ ทุกวัย และไม่จำกัดประเภทรถจักรยาน ปั่นถึงเส้นชัยได้รับโล่เกียรติยศทุกท่าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีอายุตามรุ่นที่กำหนด โดยใช้ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ. เกิดของผู้สมัคร
2. นักแข่งที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
3. นักแข่งต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการเข้าร่วมแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ต้องใช้จักรยานเสือภูเขาในการแข่งขันเท่านั้น
2. ผู้เข้าแข่งขันทั้งประเภทจักรยานเสือภูเขาและเสือหมอบ ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด 
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดเวลาที่ทำการแข่งขัน
4. จักรยานเสือภูเขาไม่กำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อจักรยาน แต่ขนาดหน้ายางต้องไม่ต่ำกว่า 1.90 
5. จักรยานเสือภูเขา ที่ใช้ในการแข่งขันอนุญาตให้ใช้โช้ค หรือตะเกียบก็ได้
6. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดป้ายแสดงรุ่นและหมายเลข ที่หน้ารถให้มองเห็นเด่นชัดตลอดเวลาที่ทำการแข่งขัน
7. ผู้เข้าแข่งขัน รุ่นน้ำหนัก 85 กิโลกรัม ต้องชั่งน้ำหนักต่อหน้ากรรมการก่อนยื่นใบสมัคร
8. ผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมแข่งขันใดมีเจตนากลั่นแกล้ง หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดอุปสรรค 
หรืออันตรายต่อการแข่งขันของผู้อื่น จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
9. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
10. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นอันสิ้นสุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ *สุรสีห์ แก้วเดียว 081-8812949 
*ธนัท ศศิภาศุภสิน 093-1376185 
*ภาสกร หอมนาน 089-5576400 
*หนุ่ม 086-1188012 
*อภิชาติ คชสินธุ์ 093-2499890

โอนเงินค่าสมัคร
บัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)สาขาเทสโก้โลตัสเชียงคำ
ชื่อบัญชี น.ส.ฉวี จันทรนิภา ,นายอรรณพ สมฤทธิ์, นายภาสกร หอมนาน
เลขบัญชี 886-0-22758-5
(ส่งหลักฐานการโอนเงินให้ทางผู้จัดทราบ ตามช่องทางที่สมัคร)


โดย : Mr.Pipop Injun