Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ : บอกรักพ่อให้ก้องโลก

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯจะทรงนำคนไทยทั่วประเทศและคนไทยในทั่วโลกปั่นจักรยานอีกครั้งเพื่อในหลวง"ปั่นเพื่อพ่อ"Bike for Dad ฉลองวันพ่อ 5 ธ.ค.พร้อมกัน11 ธ.ค. 2558 เวลา 15.00 น. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติยิ่งใหญ่ทั้งสี่กิจกรรม

อันประกอบด้วย

1.การปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในเส้นทางประวัติศาสตร์สำคัญ อาทิ ผ่านแผ่นดินเก่าที่สร้างให้เรามีวันนี้ โดยใช้เส้นทางผ่านบ้านเรือนพสกนิกรฝั่งธนบุรี แผ่นดินพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้สร้างรากฐานกรุงรัตนโกสินทร์ ปั่นขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้า มาบอกรักพ่อให้ถึงศิริราช แม้การปั่นขึ้นสะพานจะยากเย็น และเหน็ดเหนื่อย คนไทยจะแสดงให้โลกรู้ว่าเราแม้จะเหนื่อยมากแค่ไหน แต่พ่อเหนื่อยกว่าเรามากมายนักเพจ I like bicycle โพสต์ต่อว่า จากนั้นผ่านเส้นทางมังกรแผ่นดินอันเป็นรากฐานของคนไทยเชื้อสายจีนที่เยาวราชซึ่งเชื่อว่าฮ่องเต้คือ มังกรที่พวกเขาได้อาศัยใต้ร่มพระบารมีพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์ไทยมาแสนนาน ธง Bike for Dad ภาษาไทยและจีนจะโบกสะบัดพัดปลิวไสวตลอดเส้นทางมังกรแห่งนี้ มีคนไทยเชื้อสายจีน 40 แซ่ของแผ่นดินร่วมรับเสด็จผ่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นเสาหลักของแผ่นดิน Pillar of kingdom ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาและพระโอรสที่ทรงวางสร้างรากฐานแผ่นดินสยามให้เจริญงอกงามจนถึงปัจจุบันนี้จากนั้นผ่านศูนย์กลางแห่งมหาเทพสี่แยกราชประสงค์ ขุมทรัพย์เศรษฐกิจที่คนไทยทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดี เป็นการปั่นกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมปั่นเฉลิมพระเกียรติให้ชาวโลกรับรู้ว่าคนไทยมีศูนย์รวมดวงใจอยู่ที่พ่อของแผ่นดินเพจ I like bicycle ระบุด้วยว่า

2.โขนกลางแปลงพระราชทาน

3.คอนเสิร์ตดนตรีแจ๊สเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสชมศิลปะการแสดงพระราชทาน โดยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในการชมการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน และคอนเสิร์ตดนตรีแจ๊สเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญนี้ รวมทั้งเป็นการรณรงค์สืบสานวัฒนธรรมศิลปะการแสดงที่มีคุณค่ามายาวนานคู่กับชาติไทยผ่านการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทานที่แฝงปรัชญาแนวคิดในการดำเนินชีวิต

4.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"ทำดีแบบพ่อ"เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทย"ทำดีแบบพ่อ"ผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระองค์เพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกคนสถิติของพ่อโลกจะจารึกโดยไม่ต้องผ่าน Guinness Book World Records คนไทยทั่วโลกรวมถึงชาวต่างชาติที่เทิดทูนพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่ผู้ทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยาวนานที่สุดในโลกและตลอดระยะเวลาทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อที่จะให้ลูกไทยทั้งแผ่นดินได้อยู่ดีมีสุขถึงเวลาสำคัญอีกครั้งแล้วที่ลูกไทยทั่วโลกจะมาบอกรักพ่อให้ก้องโลกผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ"

อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/sport/378472745/


โดย : Mr.Pipop Injun