ฮักปั่นเชียงราย ครั้งที่ 7(เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)

เทศบาลเมืองเชียงรายเชิญนักปั่นร่วม โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)

 


โดย : Mr.Pipop Injun