สิงห์ ใจเกินร้อย ขึ้นดอยแม่สลอง

กิจกรรมการปั่นจักรยาน “ สิงห์ ใจเกินร้อย ขึ้นดอยแม่สลอง”  DOI MAESALONG CLASSIC วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560


1. การลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม 
1.1 รับสมัครบุคคลทั่วไป ทีมีความสามารถในการปั่นจักรยาน ขึ้นเขา ในระยะทาง 43 กม. 1.2 ค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท (เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ) รับสมัครจำนวน 500 ท่าน เท่านั้น
1.3 ขอให้สมัครเข้าร่วมโครงการในนามชมรมจักรยานที่ตนเองสังกัด โดย
- รวบรวม ชื่อ - สกุล อายุ ชมรม/กลุ่มจักรยาน มาทาง
** LINE ประธานเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย 
** FACEBOOK เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย
** หรือ คุณจิตติมา มณี ID LINE = jittimajj 
- หลังจากได้รับการตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้จัดงาน ให้โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา เซ็นทรัลเชียงราย 
ชื่อบัญชี นางจิตติมา มณี เลขที่บัญชี 406-097-735-6
- หลังการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาแสดงด้วย
- ติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม ทางกลุ่ม LINE ประธานเครือข่ายฯ และ Facebook เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย
(เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ เป็นต้นไป จนครบจำนวน 500 ท่าน )
2. สิ่งที่ท่านจะได้รับ เมื่อลงทะเบียน 
1. เสื้อจักรยานเนื้อดี จำนวน 1 ตัว
(ท่านที่สมัครก่อน จะสามารถ ระบุ ขนาดไซค์เสื้อ ได้ )
3. การบริการ
1.บริการอาหารเช้า 
2. บริการอาหารว่าง น้ำดื่ม และเครื่องดื่มเกลือแร่
3.บริการอาหารกลางวัน
4.บริการ อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยทีมงานคุณภาพ
5. โล่รางวัล เมื่อถึงเส้นชัย


โดย : Mr.Pipop Injun