ปั่นเพื่อน้องท้องอิ่ม ครั้งที่ 2

กิจกรรมการปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อน้องท้องอิ่ม ครั้งที่ 2”  BIKE FOR BREAKFAST วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปัน จึง ได้จัดทำโครงการ “ปั่นเพื่อน้องท้องอิ่ม ครั้งที่ 2” BIKE FOR BREAKFAST

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อสนับสนุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้อง ท้องอิ่ม กิจกรรม “ ปั่นเพื่อน้องท้องอิ่ม ครั้งที่ 2 ” 
2. ช่วยรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

“รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วม ช่วยเหลือเด็กยากไร้ และด้อยโอกาส ในโครงการของมูลนิธิฯ 
การบริจาคผ่านโครงการ มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม จะถูกจัดสรรไปยังเด็ก ครอบครัว และโรงเรียน ในถิ่นทุรกันดารต่างๆ” 
 การลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม 
1 รับสมัครบุคคลทั่วไป ในระยะทาง 52 กม.
2 ค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท 
รับสมัครจำนวน 300 ท่าน เท่านั้น
3 ขอให้สมัครเข้าร่วมโครงการในนามชมรมจักรยานที่ตนเองสังกัด โดย
- รวบรวม ชื่อ - สกุล อายุ ชมรม/กลุ่มจักรยาน มาทาง
** LINE ประธานเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย 
** FACEBOOK เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย
** หรือ คุณจิตติมา มณี ID LINE = jittimajj 
- หลังจากได้รับการตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้จัดงาน ให้โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา เซ็นทรัลเชียงราย 
ชื่อบัญชี นางจิตติมา มณี เลขที่บัญชี 406-097-735-6
- หลังการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาแสดงด้วย
- ติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม ทางกลุ่ม LINE ประธานเครือข่ายฯ และ Facebook เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย
(เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ เป็นต้นไป จนครบจำนวน 300 ท่าน )
1. สิ่งที่ท่านจะได้รับ เมื่อลงทะเบียน 
1. เสื้อจักรยานเนื้อดี จำนวน 1 ตัว
2. การบริการ
1.บริการอาหารเช้า 
2. บริการอาหารว่าง น้ำดื่ม และเครื่องดื่มเกลือแร่
3.บริการ อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยทีมงานคุณภาพ
4. ลุ้นรางวัลตั๋วเครื่องบิน และ ที่พักจากโรงแรมชั้นนำในเชียงราย

กำหนดการ
06.00 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 - 08.15 น. ปล่อยตัวขบวนจักรยาน
09.30 - 10.00 น. กิจกรรมนันทนาการ ณ ศูนย์ศุภนิมิตเพื่อการพัฒนา
10.00 - 11.00 น. สู่สวนตุงและโคมเชียงราย
11.00 - 11.30 น. กิจกรรมลุ้นรางวัลหางบัตรตั๋วเครื่องบินจากบางกอกแอร์เวย์ และรางวัลที่พักจากโรงแรมชั้นนำ ฯลฯ


โดย : Mr.Pipop Injun