ปั่นพิชิตดอยนางนอน เหนือสุดแห่งแดนสยาม ๑

โครงการ ปั่นพิชิตดอยนางนอน เหนือสุดแห่งแดนสยาม ๑ โดย สโมสรโรตารี่แม่จัน  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560  ความเป็นมาของโครงการ

                       สโมสรโรตารี่แม่จัน(อ.แม่จัน จ.เชียงราย)ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 35 ปี และในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทางสโมสรโรตารี่แม่จันได้ทำโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมายให้กับชุมชน ยกตัวอย่างในรอบ 2-3ปี ที่ผ่านมาเช่น 
-โครงการน้ำสะอาดและสุขอนามัยให้โรงเรียนเทอดไท และโรงเรียนแม่สะแล๊บ ในปี พ.ศ.2557 เป็นจำนวนเงิน 1,210,000 บาท
-โครงการผ่าตาต้อกระจกร่วมกับโรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลเชียงของ และมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ในปี พ.ศ.2558 มูลค่า1,800,000บาท
-ในปีปัจจุบันทางสโมสรโรตารี่แม่จัน จะจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพดวงตาและจอประสาทตา(Fundoscope)และเครื่องเช็คความดันดวงตา(Tonometer)เป็นจำนวนเงิน 1,300,000บาท ให้กับโรงพยาบาลแม่จัน

สถานที่รับสมัคร
1.สมัครผ่านเว็ปไซด์ Thaimtb ค่าลงทะเบียน 600 บาท ตามลิงค์นี้ https://event.thaimtb.com/event.php?e=99
2.สมัครหน้างาน ค่าลงทะเบียน 650 บาท (รับเสื้อทางไปรษณีย์ ค่าส่ง 50 บาท)
3.สำหรับผู้ที่สนใจเสื้อ “พิชิตดอยนางนอน เหนือสุดแห่งแดนสยาม ๑ ”
สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 
คุณพรชนก ขัดชมภู โทรศัพท์ : 088 2610476
คุณเฉลิมยศ ปัญญาประทีป โทรศัพท์ : 090 3198175 
ในราคาตัวละ 500 บาท


รางวัลจากการปั่นพิชิตดอยนางนอน ครั้งที่ 1
1.นักปั่นที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 แบ่งตามรุ่นดังนี้

1.1.นักปั่นชายทั่วไปอายุไม่เกิน 59 ปี ที่เข้าส้นชัย ลำดับที่ 1-3
1.2.นักปั่นชายทั่วไปอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่เข้าส้นชัย ลำดับที่ 1-3
1.3.นักปั่นหญิง ลำดับที่ 1-3

2.นักปั่นทั้ง 9 ท่านในข้อที่ 1 จะได้รับเชิญมาร่วมกิจกรรมและรับเสื้อปั่นโดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนในปีถัดไป

3.นักปั่นทั้ง 9 ท่านในข้อที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลผู้พิชิตดอยนาง “ นักปั่นขาโหด ” 

4.นักปั่นชายทั่วไปอายุไม่เกิน 59 ปี 3 คนสุดท้าย, นักปั่นชายทั่วไปอายุ 60ปีขึ้นไป 3คนสุดท้าย และ นักปั่นหญิง 3 คนสุดท้าย ที่เข้าเส้นชัยก่อน 13.00 น. จะได้รับถ้วยรางวัล ผู้พิชิตดอยนางนอน “นักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้” 

5.สำหรับนักปั่นที่เข้าเส้นชัย 100 ท่านแรกจะได้รับเหรียญผู้พิชิตดอยนางนอน ไว้เป็นที่ระลึก

6.นักปั่นทุกท่านจะได้สิทธิ์จับฉลากรางวัลต่างๆ เวลา 12.00 น.ของวันแข่งขัน (มีรางวัลทั้งหมดอย่างน้อย 15 รางวัล)

ทางผู้จัดจะโพสท์รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายต่างๆ ได้ทาง facebook (crcyclling) 
http://www.facebook.com/crcycling


การบริการนักปั่น
1.รถนำขบวนจากจุดเริ่มต้น ไปจนถึงจุดสิ้นสุด
2.รถพยาบาลฉุกเฉิน
3.รถมอเตอร์ไซค์มาแชล เซอร์วิสตลอดเส้นทาง
4.อาหารเช้า อาหารกลางวัน น้ำดื่ม และอาหารว่าง ตามจุดต่างๆบนเส้นทางปั่น

*หมายเหตุ:
-ไม่มีบริการรถบรรทุกขากลับลงมาจาก สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงดอยช้างมูบ แต่เรามีเส้นทางแนะนำและเครื่องหมายที่จะพาท่านปั่นไปยังจุดเริ่มต้น
- ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสม และความปลอดภัย ในการดำเนินการ

ที่ปรึกษา : เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณพรชนก ขัดชมภู โทรศัพท์ : 088 2610476
คุณเฉลิมยศ ปัญญาประทีป โทรศัพท์ : 090 3198175
Facebook: http://www.facebook.com/crcycling
Email: g_punyaprateep@hotmail.comและในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาทางสโมสรโรตารี่แม่จัน ได้แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นจำนวนปีละ500,000 บาท แต่ปีที่ผ่านมาจำนวนเงินทุนเหลือเพียง 300,000 บาท เพื่อเป็นการระดมทุนทางสโมสรโรตารี่แม่จันจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

สโมสรโรตารี่แม่จัน จึงขอเชิญชวน ชมรม สมาคม กลุ่มนักปั่น และนักปั่นผู้ที่ชอบความท้าทาย เพื่อมาทดสอบสมรรถนะของท่านในโครงการปั่นพิชิตดอยนางนอน เหนือสุดแห่งแดนสยาม 

“ สุดยอดของความท้าทาย ที่จะกลายเป็นความทรงจำ อันภาคภูมิใจ ”

Ultimate Cycling Challenge of Doi Nang Non 2017

ระยะทางปั่นรวมเพียงแค่ 33 กิโลเมตร แต่เส้นทางนี้ต้องการหัวใจและสมรรถนะเกินร้อยจากท่าน 
ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านสันกอง อ.แม่จัน จ.เชียงราย(จุดเริ่มต้น)ถึงสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงดอยช้างมูบ (จุดสิ้นสุด) อ.แม่สาย จ.เชียงราย


วัตถุประสงค์
1.เพื่อสมทบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส และมีความต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
2.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
3.เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางปั่นที่ท้าทายสายใหม่ สู่ดอยนางนอนเหนือสุดแห่งแดนสยาม และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
4.เพื่อให้นักปั่นที่สนใจ ได้ทดสอบสมรรถนะ และพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตนเอง
5.ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐ และภาคเอกชน


โดย : Mr.Pipop Injun