การแข่งขันจักรยาน สิงห์ ประชันความเร็ว และแรง Singha Fast And Furious Time Tial Challenge 2016

1.วัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย  2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ให้แพร่หลาย สู่สังคม ภายนอกต่อไป

 

 

2. วัน เวลา สถานที่ดำเนินการ
วัน เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.00 - 13.00 น.
ณ ศูนย์กีฬา และสันทนาการ สิงห์ปาร์ค เชียงราย

3. ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ประเภท 20 รุ่น ดังนี้
3.1 ประเภท เสือหมอบ บุคคล แบ่งรุ่น การแข่งขันออกเป็น 7 รุ่น
A1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
A2 รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย
A3 รุ่นอายุ 30 ปี ขึ้นไป ชาย
A4 รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป ชาย
A5 รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป ชาย
A6 รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี หญิง
A7 รุ่นประชาชนทั่วไป หญิง


3.2 ประเภท เสือภูเขา บุคคล แบ่งรุ่น การแข่งขันออกเป็น 11 รุ่น
B1 รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี ชาย
B2 รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี ชาย
B3 รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย
B4 รุ่นอายุ 30 ปี ขึ้นไป ชาย
B5 รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป ชาย
B6 รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป ชาย
B7 รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชาย
B8 รุ่นน้ำหนักตัว 85 กก. ขึ้นไป
B9 รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี หญิง
B10 รุ่นประชาชนทั่วไป หญิง
B11 รุ่นอายุ 35 ปี ขึ้นไป หญิง
3.3 ประเภททีม แบ่งเป็น 2 รุ่น 
C1 ประเภททีม เสือหมอบ (ชาย) 4 คน
C2 ประเภททีม เสือภูเขา (ชาย) 4 คน

4. รูปแบบการแข่งขัน
เป็นการแข่งขัน ประชันความเร็ว และความแรง ในกลุ่มอายุเดียวกันของนักกีฬาบนเส้นทางจักรยานที่สวยงาม ในไร่สิงห์ปาร์คเชียงราย ระยะทาง 6 กิโลเมตร นักกีฬาที่ใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

5. รางวัลการแข่งขัน
ประเภทบุคคล
1. ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-5 ของทุกรุ่นการแข่งขัน
2. เงินรางวัล ลำดับ ที่ 1-3 ของทุกรุ่นการแข่งขัน ( 1,000บาท / 700บาท / 500บาท)
3. เกียรติบัตร สำหรับ นักกีฬาทุกคน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ประเภททีม
1. ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-5 ของทุกรุ่นการแข่งขัน
2. เงินรางวัล ลำดับ ที่ 1-5 ของทุกรุ่นการแข่งขัน ( 3,000บาท / 2,000บาท / 1,500บาท / 1,000 บาท / 500 บาท )

6. การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
6.1 ค่าสมัคร ประเภทบุคคล (A และ B ) คนละ 400 บาท จะได้รับ 
1. เสื้อปั่นจักรยานที่ระลึก จำนวน 1 ตัว สำหรับผู้สมัคร 350 คนแรก
2. บริการอาหารกลางวัน ,เครื่องดื่มเกลือแร่ ,น้ำดื่ม

6.2 ค่าสมัคร ประเภททีม ( C ) ทีมละ 500 บาท
( เงื่อนไข ต้องลงสมัครแข่งขันประเภทบุคคล( A,B )ก่อน ถึงจะมีสิทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขัน ในประเภททีม ( C )

6.3 วิธีการสมัคร
1 สมัครทางเฟสบุ๊ค คุณจิตติมา มณี ID-LINE = jittimajj
2 ร้านนอร์ทเทินไบค์ คุณเปี๊ยก 053-702564 / 081-530-2269
3 ร้านแอ๊ดไบค์ คุณแอ๊ด 053- 744-317
4 ร้านStory Wheel คุณต้น 089-6325861

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2559


โดย : Mr.Pipop Injun