โครงการ ปั่นสู่พระธาตุดอยตุง ครั้งที่1 ประจำปี 2559

เชิญชวนพี่น้องนักปั่นจักรยานทุกท่านสมัครร่วมปั่นจักรยานการกุศลเพื่อหาทุนส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาจักรยานตัวแทนทีมจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ
 

  


โดย : Mr.Pipop Injun