การแข่งขันจักรยานเสือภูเขารายการ “สิงห์ ครอสคันทรี 2016” SINGHA CROSS COUNTRY 2016

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขารายการ “สิงห์ ครอสคันทรี 2016” SINGHA CROSS COUNTRY 2016 วันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2559 1. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน 3. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนานักกีฬาจักรยานจังหวัดเชียงราย


2. ประเภท และรุ่นการแข่งขัน 
ประเภท A แบ่งรุ่น การแข่งขันออกเป็น 6 รุ่น
A1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
A2 รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย
A3 รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป ชาย 
A4 รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย
A5 รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย 
A6 รุ่นประชาชนทั่วไป หญิง

ประเภท B แบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็น 14 รุ่น 
B1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย 
B2 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชาย
B3 รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย 
B4 รุ่นอายุ 30-34 ปี ชาย
B5 รุ่นอายุ 35-39 ปี ชาย 
B6 รุ่นอายุ 40-44 ปี ชาย 
B7 รุ่นอายุ 45-49 ปี ชาย 
B8 รุ่นอายุ 50-54 ปี ชาย 
B9 รุ่นอายุ 55-59 ปี ชาย 
B10 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย 
B11 รุ่นน้ำหนักตัว 85 ก.ก.ขึ้นไป 
B12 รุ่นอายุไม่เกิน15 ปี หญิง 
B13 รุ่นประชาชนทั่วไป หญิง 
B14 รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง 


3. รางวัลการแข่งขัน 
1. ถ้วยรางวัล ลำดับที่ 1-5 ของทุกรุ่นการแข่งขัน
2. เงินรางวัล ที่ 1-3 ทุกรุ่นการแข่งขัน
ประเภท A 
ลำดับที่ 1 จำนวน 2,000 บาท
ลำดับที่ 2 จำนวน 1,500 บาท
ลำดับที่ 3 จำนวน 1,000 บาท

ประเภท B
ลำดับที่ 1 จำนวน 1,000 บาท
ลำดับที่ 2 จำนวน 800 บาท
ลำดับที่ 3 จำนวน 500 บาท
หมายเหตุ เงื่อนไขการได้รับเงินรางวัลเต็ม ในรุ่นการแข่งขันต้องมีนักกีฬาอย่างน้อย10 คน หากไม่ครบตามจำนวน ผู้จัดการแข่งขันจะลดทอนเงินรางวัลไปตามสัดส่วน 

4. ค่าสมัครการแข่งขัน จำนวน 300 บาท 
- เสื้อยืดที่ระลึก จำนวน 1 ตัว
- บริการอาหารกลางวัน ,เครื่องดื่มเกลือแร่ ,น้ำดื่ม แก่ผู้สมัครแข่งขันทุกคน

5. วิธีการสมัคร
5.1 รับสมัคร วันที่ 12 มีนาคม 2559 – 2 เมษายน 2559
5.2 สถานที่รับสมัคร
1. สมัครทางเฟสบุ๊ค เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย 
คุณจิตติมา มณี ID-LINE = jittimajj
2. ร้านนอร์ทเทินไบค์ 053-702564 / 081-530-2269
3. ร้านแอ๊ดไบค์ 053- 744-317
4. ร้านStory Wheel 089-6325861


โดย : Mr.Pipop Injun