ปั่นจักรยานสู่ดอยตุงครั้งที่ 13 เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า “ 20 ปี เราไม่ลืม” วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558

ขอเชิญชวนนักปั่นจักรยานทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพจักรยานสู่ดอยตุงครั้งที่ 13 เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า “ 20 ปี เราไม่ลืม” วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558

ปั่นดอยตุง 20 ปี เราไม่ลืม 25 ตุลาคม 2558 ณ ดอยตุง จังหวัดเชียงราย 

 


1. กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558

เวลา 06.00 น. ถึง 08.00 น. - ลงทะเบียน และรายงานตัว ณ สถานีรถโดยสารขนส่งดอยตุง (ท่ารถม่วง)

เวลา 08.15 น. - พิธีเปิด

เวลา 08.30 น. - ปล่อยตัวขบวนจักรยาน

เวลา 09.15 – 10.00 น. - นักปั่นจักรยานเดินทางถึง เส้นชัย (พระตำหนักดอยตุง)

(พักผ่อนตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารว่าง)

เวลา 10.15 น. - พิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จย่า

เวลา 10.30 -11.15น. - ขบวนจักรยานเดินทางกลับมายังจุดปล่อยตัวบริเวณสถานีรถโดยสาร ขนส่งดอยตุง(ท่ารถม่วง)

เวลา 11.15 น. - เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ


2. เส้นทางปั่น จุดเริ่มต้น สถานีรถโดยสารขนส่งดอยตุง (ท่ารถม่วง) ถึง พระตำหนักดอยตุง (ไป-กลับ ระยะทาง 26 กม.)

3. การสมัคร รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน (ไม่เสียค่าสมัคร) แจ้งรายชื่อสมัครได้ที่

- เฟสบุ๊ค เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย

- หรือ ไลน์กลุ่ม เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย

ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2558

(เพื่อการเตรียมความพร้อม และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน)

4. การติดต่อสอบถาม

คุณจิตติมา มณี

ผู้ประสานงาน เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ 089-434-6071

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

081 558 8855

098 869 3509

 

 


โดย : Mr.Pipop Injun