เสือดอยนางนอน

(C03) จำนวนสมาชิก 30  


มติที่ประชุม ชมรมขอเปลี่ยนชื่อชมรมจาก "นางนอนไบค์"  เป็น "เสือดอยนางนอน"