นางแลไบค์

(A49) จำนวนสมาชิก 40  


รายชื่อสมาชิก : นางแลไบค์
รหัส สังกัด ชื่อสกุล บัตรประชาชน อายุ กรุ๊ปเลือด ที่อยู่ โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา โรงพยาบาลประจำ ผู้ปกครอง ตำแหน่ง
A49-01 นางแลไบค์ นายเสน่ห์  ภักดี 3 5701 00623 94 8 50 AB 399 หมู่10 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 081-724-2448 13 มิ.ย. 2509 ไทย ไทย คริสต์      
A49-02 นางแลไบค์ นางเสาวณีย์  ภักดี  3 5701 00618 39 1 49   399 หมู่10 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 081-603-3188 11 มี.ค. 2510 ไทย ไทย คริสต์      
A49-03 นางแลไบค์ นายยรรยง  ปิงยศ 3 5701 01000 52 9 36     0869178734   ไทย ไทย คริสต์      
A49-04 นางแลไบค์ นส.ดารุณี  ดวงแก้ว 3 5701 00628 60 5 36     0810334706   ไทย ไทย คริสต์      
A49-05 นางแลไบค์ นายอัฐพงศ์  คำยัน 3 5603 00139 20 9 42   75 หมู่4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 085-5283339 30 ก.ย. 2517 ไทย ไทย คริสต์      
A49-06 นางแลไบค์ นางนิตยา  คำยัน 3 5701 01204 58 2 42   75 หมู่4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  082-0323799 21 มิ.ย. 2517 ไทย ไทย คริสต์      
A49-07 นางแลไบค์ นายถนอม  กันติ๊บ   48     094-621-8515   ไทย ไทย พุทธ      
A49-08 นางแลไบค์ นายสวรรค์  ประเสริฐ 3 5701 00601 76 6 50     086-197-4944   ไทย ไทย พุทธ      
A49-09 นางแลไบค์ นายณัฐสิทธิ์  สุทธะสม 3 5701 00605 52 4 40   23 หมู่7 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 098-8954325 6 พ.ย. 2519 ไทย ไทย พุทธ      
A49-10 นางแลไบค์ นายถนอม  เลาแก้ว 3 5701 00616 06 2 53   468 หมู่12 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย  081-7065972 31 ม.ค. 2507 ไทย ไทย พุทธ      
A49-11 นางแลไบค์ นายนฤเบศร์  เลาแก้ว 1 5799 00977 35 5 13   468 หมู่12 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย     ไทย ไทย พุทธ      
A49-12 นางแลไบค์ นางปรัชญา  กันทะสุข  3 5701 00612 23 7 35   162 หมู่7 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 084-481-8385 21 ส.ค. 2524 ไทย ไทย พุทธ      
A49-13 นางแลไบค์ นายพงศ์สิน  สมศักดิ์ธีวสุ   34     091-069-1830   ไทย ไทย พุทธ      
A49-14 นางแลไบค์ นายธีระศักดิ์  มาใจ 3 5701 00364 00 4 40     081-167-8781   ไทย ไทย พุทธ      
A49-15 นางแลไบค์ นายอนุชา  โกดถา 3 5704 00806 30 4 39   38 หมู่8 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 089-555-3313 16 ม.ค. 2520 ไทย ไทย พุทธ      
A49-16 นางแลไบค์ นายวิชิต  นางแล 3 5700 100618 40 5 47     091-858-7973   ไทย ไทย พุทธ      
A49-17 นางแลไบค์ นางรุจิเรข  นางแล 3 5700 501246 41 0 47     098-283-9814   ไทย ไทย พุทธ      
A49-18 นางแลไบค์ นางอังคนี  จ.ผลิต 3 5700 30046 35 5 59   155 หมู่9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 088-269-5279 7 ก.ค. 2500 ไทย ไทย พุทธ      
A49-19 นางแลไบค์ นายดนุพล  วงศ์ไชย  3 5601 00545 92 1 33   28/1 หมู่5 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 081-885-8838 21 ก.ย. 2525 ไทย ไทย พุทธ      
A49-20 นางแลไบค์ นายสังคม ศรีภักดี 3 3105 00302 26 1 51 AB 11/14 ซอยเคหะร่มเกล้า64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 084-1457738 18 พ.ย. 2508 ไทย ไทย พุทธ      
A49-21 นางแลไบค์ นายภูดิศ  ชุณหปราณ 3 4309 00021 89 7 55 B 63 ม.5 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 091-3035975   ไทย ไทย พุทธ      
A49-22 นางแลไบค์ ว่าที่ร.ต วินัย  กิจรักษ์ 3 5701 00618 72 3 37 O 74 ม.8 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 089-7806257 25 พ.ค. 2522 ไทย ไทย พุทธ      
A49-23 นางแลไบค์ นายทรงศักดิ์  เทพเสนา 3 5701 00629 04 1 33 A 289 ม.10 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 082-8880188 24 พ.ย.2526 ไทย ไทย พุทธ      
A49-24 นางแลไบค์ นายถิรนันท์  คุณาธรรม 1 5099 00247 07 1 31   52 หมู่1 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 084-487-0932 9 ต.ค. 2528 ไทย ไทย คริสต์      
A49-25 นางแลไบค์ นายนรินทร์  จันทร์กอง 3 5701 01751 50 8       081-5318033   ไทย ไทย พุทธ